NAŠA VÍZIA

Ako osobní účastníci viacerých študijných mobilít cítime prirodzenú potrebu informovať svojich rovesníkov o možnostiach, ktoré im ležia pri nohách. Prostredníctvom programovej štruktúry Európskej komisie Erasmus+ a najmä jej kľúčových akcií KA1 a KA2 sa snažíme zvyšovať kvalifikáciu a zručnosti našej cieľovej skupiny, ktoré jej umožnia plnohodnotne sa uplatniť na trhu práce alebo začať samostatne podnikať. Naším zámerom je sprostredkovať mladým ľuďom tieto príležitosti ako ich vysielajúca organizácia a poskytovať im potrebné informácie a vhodný mentoring pred ich odcestovaním. Zároveň im ostaneme nablízku počas pobytu v zahraničí.

NÁŠ TÍM

IVAN

Projektový manažér / Podpredseda YY

EVKA

Projektová koordinátorka / Predsedkyňa

MAROŠ

Webmaster / Koordinátor krátkodobých mobilít

MONIKA

Content marketing manager

NOEMI

Koordinátor krátkodobých mobilít

MARTINA

Content marketing editor

ANDREA

Facilitátor / Koordinátor dlhodobých mobilít

PARTNERI & SPONZORI

KONTAKTUJ NÁS

E-mail:                    info@youthfullyyours.sk

Telefónne číslo:   +421 950 659 908