Mimovládna organizácia Youthfully Yours SR bola založená ako občianske združenie a registrovaná Ministerstvom vnútra SR začiatkom januára 2015.

Jej hlavným poslaním je podpora aktívneho občianstva, sociálnej inklúzie a interkultúrneho dialógu.

Našu činnosť sústreďujeme smerom k mladým ľuďom prevažne vo veku 18 až 30 rokov. Snažíme sa  zvyšovať ich povedomie o aktuálnych možnostiach vzdelávania, dobrovoľníctva a odbornej praxe v zahraničí.

Podporujeme ich ambície hlásiť sa na medzinárodné semináre, konferencie a praktické stáže, prípadne sa uchádzať o semestrálny pobyt alebo celé štúdium na zahraničných univerzitách. Rovnako sa snažíme vysvetľovať benefity Európskej dobrovoľníckej služby. Osobnú medzinárodnú skúsenosť mladého človeka považujeme za správny nástroj na potlačovanie xenofóbie a multikultúrnych predsudkov stále prítomných v našej spoločnosti.


Náš Team

ZB  
   Zuzana Belasová
    (predsedníčka)

11171894_10206917744287516_1549445090_o (2)
         Ivan Rosa
     (Podpredseda)

efa-foto         

     Eva Kuráňová 
(Projektový koordinátor)