Prečo?

11171894_10206917744287516_1549445090_o (2)

Ahoj som Ivan, pochádzam z krásnych Košíc a toto je moje „Prečo?“
V roku 2012 som sa, aj napriek nadchádzajúcemu štátnicovému ročníku (kto prešiel Európskym právom na UPJŠ vie), rozhodol odísť na semestrálny pobyt do Santiaga de Compostela. Rozhodol som sa opustiť svoju bezpečnú rutinu, detskú izbu, mladícke rojčenie a ... už sa do nich akosi neviem vrátiť...
Vďaka programom Erasmus/ CEEPUS, bilaterálnym dohodám ministerstva školstva, dobrovoľníčeniu a letným školám (a úprimne aj vďaka podpore domácej univerzity) som za posledné štyri roky štipendiami pokryl životné náklady v ôsmich mestách, v rámci piatich rôznych krajín. Tým nechcem zdôrazniť aký som frajer (šrac), ale aké jednoduché je v zahraničí fungovať na vlastných nohách; uzatvárať bežné zmluvy, skladať skúšky aj nájsť si kvalifikované zamestnanie. Aj napriek obavám svojej mami som zvládol (myslím) všetky podstatné domáce práce a spolunažívanie s inými ľudskými tvormi bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, či presvedčenie (až na vzťah k čistote na kuchynskej doske). Zistil som, že ma (ohromne) baví aktívne používať cudzie jazyky, prispôsobovať sa novému prostrediu a žiť s inou kultúrou, či mentalitou. Vďaka mobilitám mládeže, som mal možnosť (a financie) vidieť množstvo krásnych miest a stretnúť mladých ľudí z najrôznejších pomerov.
Naučil som sa (podľa mňa) veľmi veľa, ale prekvapivo najviac o sebe, svojich muchách stereotypoch a pohodlnosti. Mojou hlavnou motiváciu pre spolu-založenie tejto organizácie je upozorniť na jednoduché a často prehliadané možnosti mladého človeka -  poradiť, pomôcť, motivovať.. drž mi prosím palce. 

Nájdeš ma aj na LinkedIn-e