A tune of Peace (Mobilita Mládeže)

mare-6

 

/24.7-1.8. 2016/ Uri, Sardínia - Taliansko/

Projekt so širokým zameraním na toleranciu a vzájomné pochopenie.

Zúčastnené krajiny:
Egypt, Maroko, Tunis, Maďarsko, Macedónsko, Taliansko

Organizátori projektu: Associazione Culturale Pitagora & Mine Vaganti NGO
Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 24.7. do 1.8. v dedinke Uri cca. 20km od turistického mestečka Alghero.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú použité metódy neformálneho vzdelávania ako: prezentácie, diskusie, "brainstorming", vzájomné hodnotenia, "energizer-e".
Cieľ projektu: Podpora interkultúrneho dialógu a znižovanie sociálnych rozdielov prostredníctvom nástrojov sociálnych médií. Podpora tolerancie voči zahraničným kultúram a náboženstvám. Posilnenie rešpektovania ľudských práv bez ohľadu na pôvod, či náboženstvo.
Počet účastníkov: 30

capra selvatica

Požiadavky na účastníka: 
- vek 18 - 25 rokov (výnimky pre staršie osoby sú prípustné vzhľadom na ich motiváciu)
- aktívna znalosť Anglického jazykapre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
Úlohy účastníka: 
- aktívne participovať na programe projektu.
- prezentovať centrálnu Európu a jej kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening". Kreativite medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať  Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

sardegna

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program
 počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 170 €
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok: 25 € (poberatelia sociálnych štipendií a zdravotne ťažko postihnuté osoby sú od poplatku oslobodené)
  "Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?" 
postačí ak odošleš svoje CV (v Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com
 Podrobné info o projekte nájdeš v Info-packu

 

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Share on Google+0Share on LinkedIn4Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!

Share on Google+0Share on LinkedIn4Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!