Connect for human rights
(Mobilita mládeže)

 

200751

 

/27.12-7.1/ Klaffer/ Rakúsko/

Silvester na Hornom Rakúsku?

 

34d3344e35

 

Organizátor projektuKinderfreunde Mühlviertel
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 27. decembra do 7. januára 2017 pri mestečku Klaffer na Hornom Rakúsku.
Témy projektu: Migračná kríza, práva imigrantov, dôvody pre migráciu a jej ekonomické dôsledky, možné riešenia…
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľom projektu Connect for human rights je priblíženie problematiky migrácie mládežníkom vo veku 15 – 18 rokov. Projekt sa zaoberá bežným životom prichádzajúcich migrantov – mládežníkov, ich strachmi a prekážkami, ktorým čelia.
Zúčastnené krajiny: Rakúsko, Bulharsko,  Rumunsko, Poľsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Slovensko
Počet účastníkov: 48

 

Požiadavky na účastníka: 
– vek 16 – 18 rokov
– aktívna znalosť Anglického jazyka – pre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
(Pozn. Účastníci Mobilít mládeže vysielaný prostredníctvom Youthfully Yours SR musia v čase vycestovania na projekt dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu projektu zúčastniť len s výslovným písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. (Povolenie zákonného zástupcu tzv. Parental Authorisation v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner). Týmto informovaným súhlasom zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že Youthfully Yours SR nezodpovedá za účastníkov Moblity Mládeže a že účasť takéhoto účastníka na projekte  je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si účastník prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči Youthfully Yours SR, prípadne jej členom.)
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 – tich mládežníkov vo veku 16 – 18 rokov s pomocou 1 leadra vo veku 18+. Pozor! Vedúci skupiny, nie je zodpovedný za konanie účastníkov, jeho úloha je viesť skupinu k naplneniu projektových cieľov,  nie robiť dozor nad “školou v prírode”. Účastníci sú trestne a hmotne zodpovední za svoje konania podľa platnej a účinnej legislatívy.
Úlohou skupiny bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas “Inter-cultural evening”. Kreativite sa medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať ? Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

 

201043

 

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 170 €. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Nakoľko ide o mládežnícku výmenu s osobami aj mladšími ako 18 rokov, pomoc a usmernenia budú poskytnuté zo strany Vysielajúcej organizácie. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok: 35 € (poberatelia sociálnych štipendií a zdravotne ťažko postihnuté osoby sú od poplatku oslobodené)

 

“Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?”
postačí ak pošleš svoje CV (v Slovenskom alebo Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com
Chceš zobrať aj známych?
Špecifikuj to prosím v maile alebo pošlite jeden email skupinovo.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!

 

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!