I have a Dream
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

haugjegla-fyr-idyll-veiholmen-smoela_foto_oddgeir-visnes-1280_640-croped

/22-30.11.2016/ Visnes/ Nórsko/

Osobnostný rozvoj a zlepšenie podnikateľských zručností v Škandinávii!

Organizátor projektu: NiTiN 
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 22 do 30 novembera 2016 v meste Visnes na juhu Nórska.
Témy projektu: Self-development, Self-awareness, Story telling, Entrepreneurial skills, Active EU citizenship 
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Zvýšiť zamestnateľnosť mládeže a rozvinúť podnikateľské zručnosti mladých absolventov. Rozvinúť tzv. Soft skills u mladých leadrov. Prezentovať problémy a výzvy, ktorým čelia členské štáta EU v súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mládeže. Zdôrazniť dôležitosť inter-kultúrnej výmeny v živote mladého človeka. Budovanie pevných a udržateľných partnerstiev mládežníckych organizácii v EU.
Zúčastnené krajiny: Dánsko, Cyprus, Česká Republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, UK, Portugalsko, Taliansko, Slovensko, Macedónsko, Rumunsko
Počet účastníkov: 24

musekafe_visnes_lite

Kto je ideálny účastník projektu? 
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 
- osoba so záujmom o osobnostný rozvoj, problém nezamestnanosti a
aktívne občianstvo,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

big_bd1c89da048d1f877fcc58ade5828134

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok:  35 € (poberatelia sociálnych štipendií a zdravotne ťažko postihnuté osoby sú od poplatku oslobodené)

dsc05383

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com
Viac informácii na: http://nitin.no/course/i-have-a-dream-life-coaching-for-youth/ - Neregistrujte sa prosím! 

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

 

 

 

Share on Google+0Share on LinkedIn2Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!

Share on Google+0Share on LinkedIn2Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!