Let’s Go Eco Tourism (Mobilita mládeže)  

  Murzasichle_20309  

/16-25.9.2016/ Murzasichle/ Poland /

Eko-turizmus pod septembrovými Tatrami! 

  

Organizátor: Youth of Europe 
Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 16. do 25. septembra  v dedinke Murzasichle – pod Tatrami.
Témy projektu:  Eko-turizmus, Trvalo udržateľný rozvoj, Aktívne občianstvo, Turistika.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú použité metódy neformálneho vzdelávania ako: prezentácie, diskusie, “brainstorming”, vzájomné hodnotenia, “energizer-e”. Súčasťou programu bude viacero ľahších výstupov vo Vysokých Tatrách, prípadne skupinový výstup na Rysy – z Poľskej strany
Cieľ projektu: Zvýšiť záujem mládeže o ekológiu a eko-turizmus.
Počet účastníkov: 30
Zúčastnené krajiny: Nemecko, Litva, Rumunsko, Poľsko, Slovensko

  

Požiadavky na účastníka: 
– vek 18 – 30 rokov
– aktívna znalosť Anglického jazyka – pre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
(Pozn. Účastníci Mobilít mládeže vysielaný prostredníctvom Youthfully Yours SR musia v čase vycestovania na projekt dosiahnuť vek 18 rokov. )
Požiadavky na skupinu:

Prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas “Inter-cultural evening”. Kreativite sa medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať ? Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

  

Group-0-_MG_3677__MG_3687-5-images_editfin_mini720p_sRGB-750x410

  

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Info o ubytovaní:  http://www.utoski.pl/pl,dw-u-toski-2
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 170 €. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne.
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok: 25 € (poberatelia sociálnych štipendií a zdravotne ťažko postihnuté osoby sú od poplatku oslobodené)

  

“Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?”
postačí ak nám pošleš svoje CV (v Slovenskom alebo Anglickom jazyku) na youthfullyyourssr@gmail.com
Chceš zobrať aj známych? Všetko je možné, špecifikuj to prosím v maile alebo pošlite jeden email skupinovo.

  

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!

       

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!