Menu Zavrieť

3D Experiental learning
(Tréningový kurz pre pracovníkov s mládežou)

 

Zlepši svoje skills pri práci s mládežou!

 

/20. 02. - 28. 02. 2022/Oradea/ Rumunsko

Organizátor projektu: Association of Intercultural Communities

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 20. februára do 28. februára 2022 v meste Oradea v Rumunsku.

Cieľom projektu je, aby 24 pracovníkov s mládežou pomocou zážitkového vzdelávania nadobudlo potrebné vedomosti a zručnosti na zlepšenie práce s mladými ľuďmi, najmä marginalizovanými, s menšími príležitosťami alebo ohrozenými sociálnym vylúčením.

Ciele tréningového kurzu sú:

-Rozvíjanie širokého chápania metodiky zážitkového učenia a všetkých aspektov s tým súvisiacich 

- Uplatňovanie kľúčových kompetencií potrebných pre prácu s mládežou - Zvládnutie schopnosti aplikovať vyvinuté zručnosti pri plánovaní a uľahčovaní zážitkových vzdelávacích aktivít 

- Vytváranie systému (s možnosťou premeny na platformu ) životaschopného medzi profesionálmi so spoločným záujmom a odbornými znalosťami v oblasti mládežníckych aktivít. 

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Rumunsko, Poľsko, Taliansko, Litva, Grécko, Turecko, Portugalsko a Slovensko

Počet účastníkov: 24

Podmienky prijatia pre účastníka:

-Mať aspoň 18 rokov. 

-Byť súčasťou vysielajúcej organizácie a v súčasnosti prevádzkovať aktivity s/pre mládež (pracovník s mládežou, facilitátor, vedúci). 

-Mať minimálne skúsenosti s mobilitnými projektmi a prácou s mladými ľuďmi prostredníctvom neformálnych metód.

- Mať motiváciu rozvíjať svoje znalosti a postoje súvisiace s uľahčovaním vzdelávacieho procesu prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do projektových aktivít, chcieť vytvárať zážitkové vzdelávacie programy, mať základné znalosti angličtiny, mať schopnosť množiť sa a získavať informácie v rámci svojej organizácie, aby boli schopní šíriť výsledky projektu, uviesť do praxe to, čo sa naučili, a odovzdať to kolegom a organizáciám. 

-Byť k dispozícii počas celého projektu.

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Účastníci si musia priniesť jednu neformálnu vzdelávaciu aktivitu a niekoľko energizujúcich hier, o ktoré sa podelia s ostatnými.

 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP!

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 334