Menu Zavrieť

A life without filters
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/13. - 19. 04. 2019/ Samobor/ Chorvátsko/

Poznáš aj negatívne aspekty nových technológií?

Organizátor projektu: ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT POZITIVA SAMOBOR

Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 13. - do 19. apríla 2019 v meste Samobor (Chorvátsko).

Hlavnou témou projektu je predstavenie nástrojov a metód pracovníkom s mládežou, ktoré im umožnia správne integrovať moderné technológie do vzdelávania. Správna integrácia moderných technológií do vzdelávania je dôležitá najmä za účelom vytvorenia nových vzdelávacích príležitostí, ktoré zapoja a motivujú dnešnú mládež k participácií resp. "ako vymeniť digitálne za reálne."

Moderné technológie prinášajú často krát  negatívne účinky na osobný, či na profesionálny rozvoj mládeže. Mládež vníma nové technológie predovšetkým ako únik z reality, a ovplyvňuje to aj ich osobný život. To môže viesť  následne k sociálnej izolácií,  zvyšuje sa riziko fyzických a mentálnych chorôb ako je obezita, syndróm počítačového videnia, či depresia.

Ciele projektu:

  • Poskytnúť účastníkom súhrnný obraz o negatívnom vplyve moderných technológií najmä na mladých ľudí,
  • vyzdvihnúť výhody, ktoré prinášajú technológie, ak sa využívajú správne,
  • vybaviť  pracovníkov s mládežou potrebnými metódami a technikami, ktoré môžu následne využiť pri participácii vo svojich lokálnych komunitách,
  • podporiť "užitočné využitie" nových technológií.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny:  Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Litva, Bulharsko, Poľsko, Taliansko, Slovensko, Turecko, Španielsko, Grécko, Rumunsko.

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
+ osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Chorvátsku. 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom prečo by si práve ty mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 17. 2. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 977