Menu Zavrieť

Accept the rhythm!
(Mobilita pracovníkov s mládežou)  

la-joie-de-vivre-par-robert-delaunay-1930

/10-19.07.2016/ Košice / Slovensko /

Organizátor projektu: Youthfully Yours Sr https://youthfullyyours.sk/
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 10. do 19. júla pri Košiciach.
Témy projektu: Problematika migrácie a utečenectva, Sociálna inklúzia, Intertkultúrny dialóg, Podpora tolerancie.
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Zmiernenie rastúceho spoločenského napätia voči prichádzajúcim imigrantom a utečencom v rámci EU. Podpora tolerancie, solidarity a pochopenia voči osobám utekajúcim pred vojnovými konfliktmi v ich krajinách. Tvorba nástrojov účinných v boji proti xenofóbii a výzvam k represii, či násiliu namierených voči imigrantom.
Zúčastnené krajiny: Švédsko, Dánsko, Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko, Taliansko, Slovensko
Počet účastníkov: 26
Kto je ideálny účastník projektu? 
- mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  + osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  + osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou migrácie a utečenectva, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku,
- plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".
V rámci skupiny je potrebné mať k dispozícii aspoň jeden laptop.

 

kosice-d04_3824

 

 

csm_Kosice%20sept%2019_8df7f785a0

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program
 počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Info o ubytovaní: http://www.jahodnaresort.sk/
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené po predchádzajúcej konzultácii s organizátorom. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne.
Poistenie: Poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.

jahodna-lajoska-04

 

DSC_64561-556x310

Podrobné info o projekte sú dostupné v Info-packu.
V prípade záujmu o účasť prosíme odošlite svoje  CV na youthfullyyourssr@gmail.com a pripojte krátky motivačný list, prečo sa aktivít chcete zúčastniť. (oba dokumenty prosíme vypracujte v Anglickom jazyku)

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

[ssba]

Hits: 957