Menu Zavrieť

Access to Success
(Mládežnícka výmena)

Chceš sa úspešne zamestnať, ale nevieš ako na to?

/25. 8. - 3. 9. 2019/ Busteni/ Rumunsko

Organizátor projektu: FUNDATIA PENTRU TINERET BUZAU

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 25. augusta do 5. septembra 2019 v  horskom meste Busteni, v Rumunsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude zvýšiť možnosti u mladých ako uspieť na pracovnom trhu. Cieľovou skupinou budú mladí ľudia vo veku od 16 do 24 rokov, ktorí sú v súčasnosti nezamestnaní, nevzdelávajú sa a ani neabsolvujú odbornú prípravu - tzv. NEET. Cieľom projektu a aj EÚ je pomôcť znížiť hodnotu nezamestnanosti u NEET, a nezamestnaných mladých pod úroveň 15 %.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Projekt bude zameraný na:

  • rozvoj nových kompetencií a povedomia o postavení mladých na pracovnom trhu, za pomoci metód neformálneho vzdelávania,
  • zlepšenie prechodovej fázy medzi vzdelaním a prácou, prípravou na interview,
  • vypracovanie si vlastného bussiness plánu, ktorý môžeš následne aplikovať do praxe počas nasledujúcich 12 mesiacov, a navzájom sa informovať o úspechoch a výzvach, ktorým ste ako účastníci spolu čelili.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Grécko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Taliansko a Španielsko.

Počet účastníkov: 40

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 25 rokov,
  • dve nezamestnané osoby,
  • dve NEET osoby (ktorí sú v súčasnosti nezamestnaní, nevzdelávajú sa a ani neabsolvujú odbornú prípravu) so záujmom o podnikanie,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra - bez hornej vekovej hranice.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1151