Menu Zavrieť

Active citizenship
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/20. - 29.8.2018/ Targoviste/ Rumunsko

Zober svoju budúcnosť do vlastných rúk a zmeň ju na úspešnú.

Organizátor projektu: Be You Association - Rumunsko
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne  20. - 29. august 2018 v meste Targoviste (Rumunsko).
Témou projektu je pozitívne ovplyvniť pracovníkov s mládežou týmito spôsobmi:
- rozšíriť ich vedomosti o účasti mládeže na občianskom živote,
- rozšíriť ich vedomosti o význame aktívneho občianstva,
- mobilizovať pracovníkov s mládežou a nájsť riešenia na ceslospoločenské zvýšenie povedomia o význame demokratického života,
- nájsť metódy na podporu aktívneho občianstva,
- preukázať dôsledky ľahostajnosti a nezasahovania mladých ľudí v občianskom živote.

Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané nové metódy neformálneho vzdelávania za účelom motivovať a povzbudzovať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu.
Zúčastnené krajiny:  Česko, Estónsko, Litva, Macedónsko, Malta, Portugalsko, Slovensko
Počet účastníkov: 32
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
+ osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

 

 

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií. Možné prísť o 2 dni skôr a odísť o 2 dni neskôr - ubytovanie a strava v tieto dni nebudú hradené.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + vyplnený formulár Participant application form Active Citizenship na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve Tu!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 759