Menu Zavrieť

Active Groups Social Changes
(Mládežnícka výmena)

Chceš sa dozvedieť o možnostiach, ktoré ti ponúka EÚ?

/16. 11. - 24. 11. 2019/ Sarik/ Turecko

Organizátor projektu: Turkiye ulusal ajansi

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 16. do 24. novembra 2019 v prímorskom meste Sarik (Antalya), v Turecku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude rozšírenie vedomostí mladých ľudí o možnostiach, ktoré im ponúka Európska Únia. Projekt sa bude snažiť povzbudiť účastníkov v tom, aby boli aktívnejší občania a zapájali sa do rôznych činností, prostredníctvom ktorých, môžu pomôcť riešiť problémy v ich komunitách, bez ohľadu na ich pôvod. Team-buidlingové aktivity a outdoor aktivity budú hlavnými prostriedkami na vzdelávanie a tiež na dosiahnutie potrebných cieľov.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Rumunsko, Poľsko a Rumunsko.

Počet účastníkov: 36

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 17- 25 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra - bez hornej vekovej hranice.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 9-ich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Turecku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk Do predmetu uveďte názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

ROZVRH nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 12. 10. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 992