Menu Zavrieť

#BE_BETA

(Mládežnícka výmena)

Nájdi si svoju cestu!

/17.6. - 25.6. 2021/ Poronin/ Poľsko

Organizátor projektu: Centrum Mlodziezy ASTRA

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 17. do 25. júna 2021 v mestečku Poronin v Poľsku

Účastníkmi sú ľudia vo veku 16-18 rokov. To je vek, v ktorom sa mladí ľudia veľmi intenzívne zaujímajú o možnosti svojej ďalšej cesty životom - pripravujú sa na vysokú školu alebo často už začínajú vo svojej prvej práci. Je to asi ten najnáročnejší čas, kedy sú mladí ľudia pod veľkým tlakom, kedy musia rozhodovať o svojej budúcnosti. Tento projekt má za cieľ porporiť a pomôcť mladým ľuďom v ich rozhodovaní a umožniť im čo najmenej stresujúcu plavbu najbližšími rokmi. 

Cieľmi projektu je taktiež:
- podporovať medzikultúrny dialóg, vymieňať si vedomosti a zdieľať skúsenosti s redukciou, zvládaním a riešením stresových momentov,
- spájať ľudí z rôznych krajín, povzbudiť ich, aby začali kritickejšie uvažovať o interakcii medzi prostredím, spoločnosťou a ich vlastnými dopadmi
- podpora jednotlivcov pri získavaní a rozvíjaní základných zručností a kľúčových kompetencií prostredníctvom fyzických, psychologických a sociálnych výziev, čo vytvorí väčší pocit zodpovednosti a všímavosti pri jednaní s ľuďmi, spoločnosťou a prostredím.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rozličných športov, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti sebarozvoja.

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Maďarsko

Počet účastníkov: 27

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 16 -19 rokov
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 9 - tich účastníkov (8+ group leader starší ako 18 rokov).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.

 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!

Deadline na prihlásenie: ASAP!!!!

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 87