Menu Zavrieť

Be the change
(Mládežnícka výmena)

Nie je ti jedno v akom prostredí sa pohybuješ?

/18.3. - 26. 3. 2019/ Faro/ Portugalsko/

Organizátor projektu: Youth on the Move
Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 18. marca do 26. marca 2019 v  meste Faro,  v Portugalsku.
Projekt Be the Change sa zameriava na zvýšenie povedomia o nutnej zmene z globálneho hľadiska. Projekt nasleduje ideu toho, že je nutná dlhodobá zmena z hľadiska trvalo udržateľných zmien a ideu edukácie mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie mládeže o aktívnejšom zapájaní sa do miestnych komunít. s tými súvisiace zdieľanie zručností a následné aplikovanie do praxe.  Ďalším cieľom je vytvoriť pro-aktívne možnosti pre mladých ľudí, zlepšiť zručnosti a kompetencie účastníkov, ich schopnosť riešiť problémy prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania. Cieľom projektu je aj vytvoriť kampaň účastníkmi projektu, ktorá by mala dopad na miestnu komunitu a rozvoj komunity do budúcnosti.
Pracovný jazyk: Anglický.
Zúčastnené krajiny: Portugalsko, Grécko, Slovensko, Česko, Poľsko a Španielsko.
Počet účastníkov: 24
Kto je ideálny účastník projektu?
  • mládežnícky vedúci so zameraním na globálne vzdelávanie,
  • mladý človek zaoberajúci sa tematikou globálneho vzdelávania a občianstva, 
  • mladý človek zaujímajúci sa o tematiku globálneho vzdelávania a občianstva, ktorý je motivovaný sa v tomto smere zlepšovať,
  • mladý človek, ktorý chce objavovať program Erasmus +, je motivovaný objavovať nové kultúry a získavať nové skúsenosti,
  • osoba vo veku 18 - 30,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte.
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4+1 (mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 360 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Portugalsku.  
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!
Deadline na prihlásenie: 24.1.2019
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1391