Menu Zavrieť

Be responsible!
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš sa naučiť využívať neformálne vzdelávanie?

/27. 8. - 4. 9. 2019/ Wisla/ Poľsko

Organizátor projektu: Fundacja Dobry Rozwoj

Školenie sa uskutoční v termíne od 27. augusta. do 4. septembra 2019 v meste Wisla, v Poľsku.

Hlavným cieľom školenia bude pripraviť pracovníkov s mládežou na organizovanie aktivít s využitím neformálneho vzdelávania. Práve za pomoci takéhoto typu vzdelávania, môžeme vytvoriť atmosféru, ktorá podporuje mladých k aktivite, k sebadôvere pri kladení otázok pričom pomáha rozvoju ich kritického myslenia.

Školenie bude zamerané na:

  • rozvinutie kompetencií ,,super kouča,, - osoby, ktorá je schopná zaujať mladých ľudí, ktorá sa nebojí akejkoľvek otázky, vie zvýšiť zvedavosť u mladých a efektívne kontrolovať neočakávané situácie počas aktivít s mládežou,
  • udržateľný životný štýl a fair trade - spravodlivý obchod,
  • inovatívne metódy vzdelávania.

Povinnosťou skupiny bude po skončení školenia (september - október) vytvoriť lokálnu aktivitu, kde využije dosiahnuté zručnosti.

Strava počas celého projektu bude vegetariánska.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Cyprus, Macedónsko, Rumunsko, Portugalsko, Slovensko, Bulharsko, Poľsko, Taliansko a Španielsko.

Počet účastníkov: 27

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba s vôľou zdielať nadobudnuté skúsenosti vo svojej komunite,
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba 20+ (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 800