Menu Zavrieť

Biz2Youth
(Mládežnícka výmena)

 

 

Nauč sa viac o podnikaní!

 

/10. 4. - 18. 2. 2022/ Riga/ Latvia

Organizátor projektu: Make it hapen Infinity

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 10.  do 18. apríla 2022 v meste Riga v Lotyšsku.

Bi2Youth je podnikateľská cesta na zlepšenie podnikateľských kompetencií mladých ľudí a na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Еntrеprеnеurial learning pre mladých ľudí je veľmi prospešný nástroj, aby zistili, ako začať podnikať, nadobudnúť praktické zručnosti a pozitívne postoje.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Projekt bude zameraný na:

 • Podporovať zmysel pre iniciatívu a podnikateľského ducha NEET.
 • Zhromaždenie účastníkov (NEET a mladých podnikateľov), aby pracovali na jednom podnikateľskom nápade v skupinách počas jedného týždňa pomocou metódy „Design Thinking“.
 • Vybavte účastníkov digitálnymi zručnosťami, ktoré by im umožnili vložiť ich nápady do praxe (startupy, mimovládne organizácie, osobné značky/na voľnej nohe)

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Lotyšsko, Rumunsko, Francúzsko, Poľsko, Grécko, Taliansko, Bulharsko, Slovensko, Španielsko

Počet účastníkov: 45

Kto je ideálny účastník projektu?

 • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
 • osoba vo veku 18+
 • Silná motivácia, ochota učiť sa a zdieľať o téme.

   

 • Schopný vykonávať prípravné úlohy, diseminačné akcie počas výmeny mládeže a po nej.

   

 • Rodová parita účastníkov

   

 • Vedieť konverzovať v anglickom jazyku.

   

 • Prioritou je mládež s menšími príležitosťami.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Poplatok za účasť je 45 € a bude odpočítaný z cestovných nákladov. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 13.3.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 390