Menu Zavrieť

We blend tolerance using Web 2.0 tools

(Mládežnícka výmena)

Nauč sa ako komunikovať vo virtuálnom svete!

/21. 11. - 27. 11. 2021/ Oroklini/ Cyprus

Organizátor projektu: Argonaftes

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 23. októbra do 31. októbra 2021 v meste Constanta, v Rumunsku.

Hlavnou myšlienkou projektu je naučiť mladých ľudí používať digitálne nástroje a virtuálny svet na to, aby urobili niečo dobré a hodnotné pre iných ľudí, naučiť ich formovať pozitívne postoje (empatiu a toleranciu, porozumenie) k slabším členom spoločnosti. Chceme dať  mladým ľuďom príležitosť zažiť skutočné komunikačné potreby bez ohľadu na jazyk. Tu spájame dva aspekty, z ktorých jeden je všeobecná komunikácia v každodennom živote, druhý je komunikácia pre špecifický účel. 

Projekt bude zameraný na:

  • Rozvíjanie zručnostiína vysokej úrovni v programovaní a spravovaní IT nástrojov, aby tínedžeri mohli používať techniky v budúcich úlohách. 
  • Učiť  mladých ľudí a všetkých účastníkov projektu byť tolerantnejšími, citlivejšími a chápavejšími najmä k iným ľuďom. Sociálne vylúčení (napr. znevýhodnené skupiny – starí ľudia, chudobní ľudia, postihnutí) a ako im môžu pomôcť, keď to potrebujú.
  • Informovať  mládež o hodnotách, tradíciách, histórii a krajinách EÚ, kultúre a národných charakteristikách. 

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny:

Cyprus, Turecko, Taliansko, Litva, Severné Macedónsko, Slovensko

.

Počet účastníkov: 42 (5+2 za Slovensko)

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 15 - 18 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-tich mladých ľudí  (plus 2 mládežnícky lídri).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné na Cypre

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 5.11.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 435