Menu Zavrieť

BREAD and ROSES
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/11. - 18.11.2018/ Morrano Orvieto/ Taliansko

Aké sú tvoje skúsenosti s rodovou rovnosťou?

Organizátor projektu: Lunaria+ Artemide
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 11. novembra do 18. novembra 2018 v Morrano Orvieto (Taliansko).
Ciele projektu:
- poskytnúť účastníkom súhrnný obraz o vnímaní rodovej rovnosti v zúčastnených krajinách,
- zdieľať príklady praxe pri podpore rodovej rovnosti,
- navrhnúť nástroje na lepšie propagovanie rodovej rovnosti.
Hlavnou témou projektu je rodová rovnosť a jej vnímanie. Počas projektu budú navrhnuté nástroje a metódy na podporu rodovej rovnosti ako dôležitej súčasti ľudských práv.

Pracovný jazyk: Anglický.
Zúčastnené krajiny:  Taliansko, Slovensko, Turecko, Španielsko, Grécko, Rumunsko, Francúzsko
Počet účastníkov: 22
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
+ osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

 

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1198