Menu Zavrieť

Build your future
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš pomôcť mladým ľuďom uspieť na trhu práce?

/1. 8. - 10. 8. 2019/ Targoviste/ Rumunsko

Organizátor projektu: Asociatia Be You

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 1. do 10. augusta 2019 v meste Targoviste, v Rumunsku.

V súčasnom rýchlo sa meniacom svete sú mäkké zručnosti (soft skills) nesmierne dôležité, ich precvičovanie zväčša vedie k úspechu pri vstupe na trh práce. Zamestnávatelia sa už nepozerajú iba na teoretické znalosti a skúsenosti, ale dbajú aj na skilly ako napr. efektívna komunikácia, tímová práca, time & conflict management, práca pod stresom a pod.. 

Hlavným cieľom tréningu bude poskytnúť pracovníkom s mládežou, ktorí pracujú s nezamestnanými mladými ľuďmi a s tzv. NEET ľuďmi ( t.j. mladí ľudia, ktorí sú súčasne nezamestnaní, nevzdelávajú sa a ani neabsolvujú odbornú prípravu) potrebné nástroje a zručnosti. Tieto nadobudnuté skúsenosti by mali následne pomôcť mladým ľuďom vo vašich miestnych komunitách úspešne vstupovať na trh práce

Projekt bude zameraný na:

  • zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti podpory zamestnateľnosti,
  • zlepšenie kvality metód neformálneho vzdelávania použivaných na podporu zamestnaeľnosti, 
  • lepšie pochopenie dynamiky pracovného trhu a zručností, ktoré potrebujú mladí ľudia v ich novom pracovnom prostredí.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Grécko, Rumunsko, Malta, Poľsko, Turecko, Taliansko a Španielsko.

Počet účastníkov: 32

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba, ktorá má skúsenosť s prácou s nezamestnanou mládežou,
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1256