Menu Zavrieť

Bullying- Proof

(Mládežnícka výmena)

Porozprávajme sa o tomto probléme!

 

/10. - 19. 12. 2021/Poľsko

Organizátor projektu: FRATERNITAS

 

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 10. do 19. decembra 2021 v južnej časti Poľska.

Hlavným cieľom projektu je výmena mládeže založená na metódach neformálneho vzdelávania, kde sa zameráme a zvýšime povedomie medzi 36 účastníkmi z Poľska, Rumunska a Slovensko o šikane, jej škodlivých následkoch a naučíme sa, ako riešiť tento problém. Nie je ľahké hovoriť o zložitých témach, preto by sme sa im chceli venovať, práve tomuto problém prostredníctvom otvorených diskusií, tvorivého vyjadrenia, rozprávania, simulácií, kreslení, fotení, tvorby videí atď.

Vďaka zdokonaleniu schopností fotografovať sa účastníci budú môcť zamerať na aktuálne spoločenské témy, ktoré častokrát dokážeme výstižne zachytiť práve fotoaparátom. Práve vizuálne umenie pomôže trefne vyjadriť problémy, ktorým dnes mládež čelí a privedie ich ku vzájomnej tolerancii. Počas projektu účastníci vytvoria vernisáž, na ktorej predstavia svoje fotografické diela zachytené počas mládežníckej výmeny.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Rumunsko, Poľsko a Slovensko.

Počet účastníkov: 36

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • účastník bez či s malými skúsenosťami s projektmi Erasmus+,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + krátku motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 301