Menu Zavrieť

C-Thinking
(Mobilita mládeže)

Argumentácia ako umenie? Dozvieš sa ako na to!

 

/11.11. - 18. 11. 2018/ Kaunas/ Lithuania/

Organizátor projektu: Neribota Ateitis
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 11. novembra do 18. novembra 2018 v druhom najväčšom meste Litvy, ktorým je Kaunas.
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť schopnosti účastníkov v oblasti argumentovania a vyhodnocovania informácií. Účastníci budú objavovať nové spôsoby, ako zlepšiť svoje kritické myslenie, ktoré otvára mnohé dvere, napríklad aj na trhu práce. Ďalším cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o programe Erasmus+ a jeho možnostiach, predstaviť im hlavné princípy, ako aj ciele takýchto programov.
Pracovný jazyk: Anglický.
Zúčastnené krajiny: Litva, Poľsko, Bulharsko, Slovensko.
Počet účastníkov: 28
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, projektový manažér,  dobrovoľný alebo profesionálny pracovník s mládežou a sociálne znevýhodnenými osobami,
- osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
- osoba vo veku 16 - 24 rokov,
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.
Pri výbere účastníkov sa budeme riadiť pokynmi organizátora, ktorý požaduje aspoň 2 účastníkov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Vyžaduje sa:
 - predpríprava na účasť na danom projekte, ktorú tvorí domáca úloha,
 - prečítať vybranú knihu venujúcu sa problematike kritického myslenia,
 - odprezentovať vybrané techniky kritického myslenia na základe literatúry a uviesť tipy ako takéto myslenie aplikovať v praxi.
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-ich účastníkov a 1 lídra.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 220 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Litve.  
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1380