Menu Zavrieť

Career Booster Plus
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Noví ľudia, skúsenosti, zručnosti. Nielen to získaš na tomto projekte!

/18.2. - 28. 2. 2019/ Ramnicu Valcea/ Rumunsko/

Organizátor projektu: Youth on the Move
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 18. februára do 28. februára 2019 v  meste Ramnicu Valcea.
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť schopnosti účastníkov z hľadiska nezamestnanosti mládeže na trhu práce. Účastníci budú mať možnosť získať nové skúsenosti a dobré spôsoby na úkor mládežníckej tematiky. Cieľom projektu je vybudovať sieť mládežníckych pracovníkov a organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti mládežníckej politiky a takisto rozvíjať nové metódy a pracovné nástroje pre mládež v NEET situáciách. Ďalším cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o programe Erasmus+ a jeho možnostiach, predstaviť im hlavné princípy, ako aj ciele takýchto programov.
Pracovný jazyk: Anglický.
Zúčastnené krajiny: Taliansko, Gruzínsko, Španielsko, Litva, Slovensko a Rumusnko.
Počet účastníkov: 26
Kto je ideálny účastník projektu?
  • mládežnícky vedúci, dobrovoľník
  • osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  • osoba vo veku 18+
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3-och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Deadline na prihlásenie: 3.1.2019 predĺžené do 15.1.2019
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1141