Menu Zavrieť

Carnival of Cultures
(Mobilita mládeže)

4

/18. - 27.2.2017/ Samobor/ Chorvátsko/

Zaujímaš sa o občianstvo EU? Zdá sa Ti, že Európsky projekt upadá? Projekt zameraný na budovanie európskej identity je tu pre Teba! 

Organizátor projektu: Pozitiva Samobor
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 18. do 27. februára 2017 v meste Samobor v Chorvátsku.
Témy projektu: Budovanie jednotnej európskej identity založenej na kultúrnej rôznorodosti -  In Varietate Concordia/In Varietate Unitas, Hodnoty a princípy EU, Aktívne občianstvo EU, Opatrenia a nástroje EU nasmerované pre mládež
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania tzv. mäkkých zručností - soft skills
Cieľ projektu: V čase skepticizmu podporiť myšlienku zjednotenej EU a tolerancie medzi mladými ľuďmi. Prezentovať problémy a výzvy, ktorým čelia kandidátske krajiny EU. Zdôrazniť dôležitosť interkultúrnej výmeny v živote mladého človeka. Aktívne zapojiť mladých lídrov do aktivít EU pre mládež. Podporiť spoluprácu mládežníckych organizácii, podporiť pevných a udržateľných budovanie partnerstiev mládežníckych organizácii v EU 
Zúčastnené krajiny: Poľsko, Macedónsko, Litva, Slovensko, Taliansko, Rumunsko, Chorvátsko
Počet účastníkov: 42

SamoborPlesivica-Wine-Road-Cycling-2-TZZŽ

Požiadavky na účastníka: 
- vek 18 - 25 rokov (výnimky pre staršie osoby sú prípustné vzhľadom na ich motiváciu)
- aktívna znalosť Anglického jazykapre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
Úlohy účastníka: 
- aktívne participovať na programe projektu.
-prezentovať centrálnu Európu a jej kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening". Kreativite medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať  Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

croatia_samobor_001

 

5893822856_6f34185753_b

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 170 €. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.

Stari-Grad-Samobor-rusevina-iz-1260-g

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 890