Menu Zavrieť

Change your attitude

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Neboj sa zmeniť svoj uhol pohľadu!

 

 

/19.8. - 26. 8. 2021/ Gánt / Maďarsko

Organizátor projektu: EGYÜTTHATÓ EGYESÜLET

Seminár sa uskutoční v termíne od 19. do 26. augusta 2021 v hlavnom meste Gánt v susednom Maďarsku.

Hlavným cieľom projektu bude snaha poukázať na diskrimináciu hendikepovaných ľudí a nájsť efektívne riešenia sociálnej inklúzie. Počas projektu zistíte niečo viac o tom, ako integrovať ľudí s hendikepom a naučíte sa vytvoriť priateľské a fukčné prostredie. Taktiež sa naučíte, ako riešiť konflikty, budovať mier, viesť rozhovory medzi členmi rôznych krajín. Zistíš ako propagovať ľudské práva a sociálnu inklúziu medzi mladými tak, aby si z toho mal osoh ty, aj ostatní.

Myšlienkou projektu je vyškoliť pracovníkov s mládežou, mládežníckych lídrov ale aj ostatných, ktorých táto téma zaujíma, aby svojim konaním vedeli urobiť zo sveta lepšie miesto.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti ľudských práv. Samozrejme, tešiť sa môžeš aj na interkulturálne večery.

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Nemecko, Grécko, Rumunsko, Litva, Španielsko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Macedónsko

Počet účastníkov: 28

Kto je ideálny účastník projektu?

  • pracovník s mládežou, znevýhodnenými,  
  • osoba staršia ako 18 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku,
  • osoba, ktorá pracuje s mládežou.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

 

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie:27.7. 2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.

Hits: 324