Menu Zavrieť

CORPS: Creating opportunities raising promotion of Social Inclusion 
(Tréningový kurz)

 

Edukuj sa v oblasti dobrovoľníctva!

 

/07. 03. - 12. 03. 2022/Cagliari/ Taliansko

Organizátor projektu: Studenti per la Cittá

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 07. marca do 12. marca 2022 v  meste Cagliari v Taliansku.

Hlavným cieľom tréningového kurzu bude vytváranie príležitostí na zvýšenie propagácie sociálnej inklúzie je udalosťou na nadväzovanie kontaktov v rámci kľúčovej akcie programu Erasmus Plus, ktorej hlavným cieľom je vytvoriť silnú sieť organizácií, ktoré prijímajú a vysielajú dobrovoľníkov.

Konkrétne ciele budú:

 • Zvýšiť povedomie o význame dobrovoľníctva a foriem občianskej angažovanosti v prospech komunity;
 • Zlepšiť príležitosti Európskeho zboru solidarity a zistiť, ktoré akcie môžu byť najvhodnejšie pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, s ktorými každá organizácia spolupracuje;
 • Preskúmať koncepciu solidarity a zvýšiť účasť znevýhodnenej mládeže;
 • Zdieľať osvedčené postupy a vysokokvalitné procesy projektového riadenia, implementácie a šírenia projektov ESC medzi rôznymi zúčastnenými aktérmi;
 • Predstaviť digitálne médiá ako potenciálny nástroj aktivít s dobrovoľníkmi a inšpirovať budúce projekty;
 • Vytvoriť silnú sieť organizácií pracujúcich v rámci Európskeho zboru solidarity s mladými ľuďmi s obmedzenými príležitosťami a sociálnym začlenením;
 • Vytvoriť priestor pre minimálne 4 nové projekty v rámci Európskeho zboru solidarity v rôznych akciách (dobrovoľnícky tím, dobrovoľníctvo, školenia a pracovné miesta, projekty solidarity).

Pracovný jazyk: Anglický.

Počet účastníkov: 2 zo Slovenska

Kto je ideálny účastník projektu?

 • Členovia organizácií, ktorých cieľom je rozširovanie siete ich kontaktov, vytváranie nových partnerstiev, s ktorými môžu začať budúce projekty ESC;
 • Vedúci predstavitelia organizácií, ktoré už boli uznané a majú skúsenosti v kontexte HSR, ako subjekty vysielania, prijímania a koordinácie (projektanti, koordinátori, tútor, vedúci činností, finanční manažéri);
 • Mentori zapojení do osobnej podpory dobrovoľníkov;
 • Ľudia, ktorí už mali skúsenosti s EDS a ESC (bývalí dobrovoľníci) a chceli by si prehĺbiť svoje zručnosti z inej perspektívy;
 • Vek  18+
 • Ľudia, schopný komunikovať a pracovať v angličtine;
 • Ľudia odhodlaný vytvárať príležitosti pre mladých ľudí a spúšťať úplne nové projekty v rámci programu Partner Európskeho zboru solidarity.

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 10.1.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 423