Menu Zavrieť

CRItical THinking as 21st century key competence: youth and mass media

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Nauč sa používať sociálne médiá vo svoj prospech !

/20.7. - 29.7. 2021/Rzeszów/Poľsko

Organizátor projektu: Stowarzyszenie VESUVIO

Seminár sa uskutoční v termíne od 20. do 29. júla 2021 v mestečku Rzeszów, v Poľsku.

Hlavným cieľom projektu bude snaha ukázať mladým ľudom silu a možnosti sociálnych sietí, ich pozitívny i negatívny vplyv a stereotypy späté s nimi. Ich možnosti sú priam nevyčerpateľné a aj ty ich vieš využiť naplno.  Kritické myslenie je potrebné a priam nevyhnutné pre túto dobu. V tomto projekte ho využiješ pri plánovaní, tvorbe ale aj pri účasti na rôznych aktivitách spojených s témou projektu.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti sociálnych médií ale aj napríklad mass médií. Samozrejme, tešiť sa môžeš aj na interkulturálne večery.

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Španielsko, Česko, Estónsko, Grécko, Litva a Lotyšsko

Počet účastníkov: 32

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba staršia ako 18 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU!

 

 

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1367