Menu Zavrieť

Cyber - Fighters
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Stretol/a si sa už kybernetickým  šikanovaním?

/18. 05. - 24. 05. 2020/ Cagliari/ Sardínia/ Taliansko

Organizátor projektu: Associazzione TDM 2000

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 18. do 24. mája 2019 v  krásnom prímorskom meste na ostrove Sardínia - Cagliari, v Taliansku.

Cyber Fighters je tréningový kurz, ktorý sa bude zameriavať na kybernetické šikanovanie a rôzne iné témy, ktoré s ním súvisia. Počas tréningu sa dozviete o rôznych nástrojoch, ktoré sa dajú využiť na boj a prevenciu s touto novodobou hrozbou, ktorá sa za poslednú dobu veľmi rozrastá hlavne medzi mládežou. Na mobilite si vymeníte skúsenosti z danej témy a spolu vypracujete nové a inovatívne  nástroje, s pomocou ktorých bude možné predísť možným nástrahám internetu. Celý projekt sa bude niesť v duchu neformálneho vzdelávania. 

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Maďarko, Litva, Macedónsko, Cyprus, Švédsko a Portugalsko.

Počet účastníkov: 20

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 23.03.2020

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 660