Menu Zavrieť

Dance for equality
(Mládežnícka výmena)

 

 

Bojuj za rodovú rovnosť prostredníctvom tanca!

 

/14. 4. - 22. 4. 2022/ Samobor/Chorvátsko

Organizátor projektu: Pozitiva Samobor

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 14.  do 22. apríla 2022 v meste Samobor.

Hlavným cieľom tohto projektu je rozvoj sociálnych, emocionálnych, kognitívnych a fyzických kompetencií mladých ľudí so zameraním na interkultúrne povedomie a rodovú rovnosť pomocou metódy tanca.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude sa niesť vo forme neformálneho vzdelávania. Zúčastníš sa rôznych hier, prezentácií, prednášok, podnikateľského vzdelania, umeleckej tvorby, workshopov, kultúrnych návštev a interkultúrnych večerov.

Cieľmi projektu je:

 • rozvíjať kritické myslenie účastníkov
 • zvyšovať povedomie o problémoch týkajúcich sa rodovej a etnickej rovnosti;
 • poskytovať praktické zručnosti pri navrhovaní a realizácii miestnych aktivít zameraných na presadzovanie ľudských práv a rovnosti pohlaví a etník prostredníctvom tanca;
 • podnecovať mládež k tvorivému vyjadreniu prostredníctvom rôznych umeleckých metód (napr. tanec) a povzbudzovať ich, aby boli aktívnymi protagonistami vo svojich komunitách a podeliť sa o svoje znalosti;
 • podporovať a rozvíjať tím
 • vyvolávať záujem a zdôrazňovať význam pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu;
 • podporovať mobilitu mládeže  prostredníctvom tanečných spojení, medzikultúrnych záujmov a podujatí;
 • rozvíjať medzikultúrne zručnosti, toleranciu, rešpekt a zmysel pre spoločnú európsku identitu;
 • rozvíjať jazykové kompetencie;
 • poskytovať vedomosti o programoch Erasmus+

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Poľsko

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

 • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
 • osoba vo veku 18 - 25 rokov. 

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Chorvátsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 23.3.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 296