Menu Zavrieť

Dare to act
(Tréningový kurz)

 

Pomôž zastaviť šikanu u mladých ľudí!

 

/10. 04. - 16. 04. 2022/Sofia/ Bulharsko

Organizátor projektu: The funute is now Association

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 10. apríla do 16. apríla 2022 v meste Sofia v Bulharsku.

Dare to ACT rieši angažovanosť a pripravenosť školských poradcov a pracovníkov s mládežou ako aktérov v neustálom kontakte s cieľovými skupinami, ktorí pracujú v kľúčových lokalitách pre prevenciu a zastavenie násilia u mládeže. Tento projekt má za cieľ zjednotiť školských psychológov a poradcov, ako aj pracovníkov s mládežou; pedagógovia a iní odborníci, ktorí neustále a úzko spolupracujú s mladými ľuďmi zo zúčastnených krajín, vybavujú ich už existujúcimi a odskúšanými vedomosťami odvodenými od prístupu Metodiky skupiny mládeže, sprevádzajú ich prispôsobovaním sa miestnym potrebám a kultúrnemu kontextu

Ciele tréningového kurzu sú:

- Znížiť postoje podporujúce násilie priamou prácou s mladými dievčatami a chlapcami (vo veku 13-18 rokov) a zmenou základných škodlivých spoločenských noriem a rodových stereotypov, ktoré vedú k rodovej nerovnosti a násiliu voči deťom a mládeži a medzi nimi;

- Poskytovať potrebné znalosti pre vzdelávacie a podporný personál v školách a mládežníckych centrách, aby rozpoznali a zastavili násilie medzi mládežou a voči mládeži (vo veku 13 – 18 rokov); 

– Vybaviť školských poradcov, školských psychológov a pracovníkov s mládežou zručnosťami, ktoré im pomôžu bojovať s predsudkami súvisiacimi s násilím a ako môžeme zasiahnuť .

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Lotyšsko, Taliansko, Rumunsko, Grécko, Maďarsko a Slovensko

Počet účastníkov: 24

Podmienky prijatia pre účastníka:

-Mať aspoň 18 rokov

- školskí psychológovia, poradcovia, pracovníci s mládežou a vychovávatelia

-Byť k dispozícii počas celého projektu.

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Bulharsku.  

 

 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 17.3.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 275