Menu Zavrieť

Development of Creative and Critical skills of youth workers

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Využi kreativitu vo svoj prospech!

/18.- 25. 5. 2020/Rezekne/Lotyšsko

Organizátor projektu: World-Our Home

Seminár sa uskutoční v termíne od 18. do 25. mája 2020 v pohraničnom mestečku Rezekne, v Lotyšsku.

Hlavným cieľom projektu bude snaha priblížiť a motivovať pracovníkov s mládežou, projektových manažérov či iných mládežníckych lídrov k tomu, aby vo svojej práci využívali kritické myslenie a dávali dôraz na kreativitu ich práce. Kvalitný projekt sa bez väčšej dávky kreativity nezaobíde. Budúcnosť praje tým, čo sú inovatívni a vedia priniesť niečo nové s pridanou hodnotou. Preto je dôležité naučiť sa myslieť kriticky a využiť našu kreativitu, o ktorej sme presvedčení, že sa skrýva pod povrchom každého, vo svôj prospech.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti kritického myslenia či kreativity. Dozvieš sa toho omnoho viac ako si len vieš predstaviť 🙂 .

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Lotyšsko, Francúzsko, Grécko, Malta, Cyprus, Bulharsko, Turecko, Španielsko, Litva a Chorvátsko.

Počet účastníkov: 33

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba staršia ako 18 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba pracujúca s mládežou alebo v organizácii,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Lotyšsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 5.3.2020

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 238