fbpx
Menu Zavrieť

Different, but yet similar

(Mládežnícka výmena)

Vzdelávaj sa v oblasti kúltury!

/14-22.10.2021/Poronin/Poľsko

Organizátor projektu: Fraternitas NGO

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 14. do 22. októbra 2021 v malej dedinke Poronin, v Poľsku.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kultúrne povedomie a prejav medzi účastníkmi mládežníckej výmeny a inšpirovať ich k aktívnej účasti na kultúrnom a spoločenskom živote.

Projekt bude zameraný na:

  • Podporu a kultiváciu kultúry a tradícií
  • Zvyšovanie povedomia o skutočnom vplyve účasti v kultúre
  • Oboznámenie mládeže s tradíciou, rituálmi a folklórom vlastného regiónu, krajiny a partnerských krajín
  • Prelomenie kultúrnych bariér a stereotypov o partnerských krajinách
  • Integrácia, nadviazanie spolupráce a dlhodobé vzťahy medzi účastníkmi

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti podnikania, start upov alebo nezamestnanosti.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Bielorusko, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Ukrajina a Poľsko.

Príbehy účastníkov

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 155 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO