Menu Zavrieť

Digital Adventures

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

 Objav modernú formu vyučovania 21.storočia!

/17.-24.10. 2020/Murzasichle/ Poľsko

Organizátor projektu: Fundacja Active Kids

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 17. do 24. októbra 2020 v horskom mestečku Murzasichle, v Poľsku.

Hlavným cieľom projektu bude snaha priblížiť pracovníkom s mládežou možnosti digitálneho sveta a 21.storočia. Bude sa im rozširovať obzor v inovatívnych metódach, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu ako súčasť súčasného života. Vo všeobecnosti je známe, že sa digitalizácia dá využiť v každej stránke našich životov, vrátane práce s deťmi a mládežou, ktorý majú k tejto sfére obzvlášť blízsko.

Na čo sa teda zameráte počas celého tréningu a čo vám to dá?

-nájdete vlastné populárne digitálne nástroje, ktoré môžu byť použité pri práci s mládežou so zameraním na otvorené priestranstvá činnosti

-preskúmate digitálne oblasti založené na zážitkovom učení

-vytvoríte nové vzdelávacie nástroje, zamerané na učebné metódy pri rozvíjaní správania a sociálnej kompetencie

... a mnoho ďalšieho

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti poradenstva, tešiť sa môžeš aj na interkulturálne večery.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Rumunsko, Poľsko, Španielsko, Litva, Francúzsko, Portugalsko a Taliansko

Počet účastníkov: 26

Kto je ideálny účastník projektu?

  • pracovník s mládežou so záujmom o tému projektu, 
  • osoba staršia ako 18 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.
  • osoba s chuťou rozširovať výsledky projektu

Požiadavky na skupinu:

Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 150 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 3.10.2020

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 472