Menu Zavrieť

Digital Youth Work – Past, Present, Future
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Zlepši si svoje digitálne kompetencie!

/08. 05 - 16. 05. 2019/ Bitola/ Macedónsko/

Organizátor projektu: EUROPEAN CULTURAL EPICENTER

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 8. mája do 16. mája 2019 v  meste Bitola,  v Macedónsku.

Mladí ľudia v Európe trávia stále viac a viac času na digitálnych médiách (streamovanie videí, sociálne siete, blogy). Napriek tomu je u nich vidieť veľký nedostatok vo využívaní online platforiem na učenie namiesto zábavy. Práve tieto platformy dokážu poskytnúť miesto, kde sa môžu mladí ľudia naučiť niečo nové, kde môžu zdieľať svoje skúseností, názory, taktiež sa môžu baviť so svojimi priateľmi a kde sa môžu aktívne sa zapájať do spoločnosti.

Hlavnou úlohou projektu je zvýšiť povedomie o digitálnych kompetenciách u pracovníkov s mládežou a priučiť ich potrebným know-how, ktoré je nevyhnutné pre vytvorenie potrebných vzdelávacích modelov, ktorými je možné osloviť vybrané cieľové skupiny.

Ciele projektu:

  • vytvoriť mechanizmus na rozvoj digitálnych kompetencií u pracovníkov s mládežou,
  • porozumieť používaniu a uľahčiť učenie sa za pomoci  online vzdelávacích platforiem ako sú Moodle, Coursera, Zoom, EdX... na rozvoj a implementáciu novo vytvorených alebo existujúcich neformálnych vzdelávacích aktivít,
  • vytvoriť a otestovať webináre na rôzne témy a problémy, ktoré sú blízke mládeži v príslušnej lokálnej komunite,
  • porozumieť hodnote a potenciálu, ktorý je ukrytý v online vzdelávaní tým, že sa účastníci naučia ako spraviť súčasné a budúce aktivity atraktívnejšie a prístupnejšie pre mládež na lokálnej úrovni.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Macedónsko, Estónsko, Grécko, Litva, Poľsko, Slovensko, Česko, Slovinsko a Španielsko.

Počet účastníkov: 27

Kto je ideálny účastník projektu?                                                                             

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).      

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3-och mladých ľudí.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu. Organizátor požaduje dobrovoľný príspevok 10 € pre účastníkov prichádzajúcich z partnerskej organizácie (príspevok bude použitý na náklady, ktoré nepokrýva program Erasmus + a ktoré budú využité za účelom zvýšenia komfortu účastníkov). Poplatok bude potrebné uhradiť na mieste. 

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Macedónsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 28.2.2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1109