Menu Zavrieť

#Digivocacy (tréningový kurz)

 

Využívaj digitálne technológie pri práci s mladými!

 

/03. 04. - 09. 04. 2022/Genova/ Taliansko

Organizátor projektu: Coconutwork

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 03. apríla do 09. apríla 2022 v meste Genova v Taliansku.

#Digivocacy plánuje posilniť digitálne zručnosti pracovníkov s mládežou tým, že ich vybaví inovatívnymi digitálnymi nástrojmi s cieľom zvýšiť účasť mladých ľudí. Aby sme splnili tento cieľ, budeme sa venovať nasledujúcim cieľom:

  • Podporovať participáciu mládeže aktualizáciou rebríčka online participácie z E-Informingu na E-Engaging.
  • Posúdiť dôvody zapojenia alebo odstúpenia mladých ľudí od demokratických procesov v 9 zúčastnených krajinách.
  • Poskytunie nástrojov na riešenie digitálnej inklúzie mladých ľudí.
  • Vytvorenie digitálnych usmernení pre zainteresované strany v oblasti participácie mládeže, ktoré zodpovedajú cieľu O2.

 

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Taliansko, Rumunsko, Slovensko, Grécko, Bulharsko, Francúzsko, Poľsko, Turecko, Lotyšsko.

Počet účastníkov: 18

Podmienky prijatia pre účastníka:

  • Mať aspoň 18 rokov. 
  • Youth worker
  • školitelia/facilitátori neformálneho vzdelávania

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Talinsku.  

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Po preplatení bude z cestovných nákladov odpočítaný príspevok vo výške 40 €.

 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 02.3.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 250