Menu Zavrieť

Drama Work Experience 2

(Mládežnícka výmena)

Vzdelávaj sa v oblasti kúltury!

 

/7-14.11.2021/Athens/Greece

Organizátor projektu: Iasis

Tréningový kurz za uskutoční v termíne od 7. do 14. novembra 2021 v hlavnom meste Grécka, v Aténach, v Porto Rafti.

„Drama Work Experience“ je mobilita pre 25 účastníkov z 5 európskych krajín, ktorý sa uskutoční v septembri 2020 v Porto Rafti v Aténach. Cieľom akcie mobility je uľahčiť zaradenie mládeže na trh práce prostredníctvom divadelných techník. Pracovná rehabilitácia mládeže je hlavnou prioritou ich života.

Tento cieľ sa stáva ťažším, keď prežívate frustráciu, sociálnu izoláciu, pocity znevýhodnenia a nízke sebavedomie. Divadlo používa expresívne techniky a môže kriticky prispievať k nízkej motivácii mládeže k lepšiemu porozumeniu sebe samým a k vnútorným prekážkam, ako aj k zvyšovaniu svojich zručností, aby k práci pristupovalo s lepším pohľadom na začlenenie svojej práce.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Nemecko, Gruzínsko, Grécko a Taliansko .

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 155 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 23.10

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 367