Menu Zavrieť

Eco centric learning factory
(Tréningový kurz)

 

Nauč sa ako vzdelávať pomocou ekocentrizmu!

 

/21. 02. - 01. 03. 2022/Samobor/ Chorvátsko

Organizátor projektu: Pozitova Samobor

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 21. februára do 1. marca 2022 v  meste Samobor v Chorvátsku.

Hlavným cieľom tohto projektu je zmeniť využitie exteriéru ako vzdelávacieho priestoru tým, že pracovníci s mládežou vybavia súbor kompetencií, aby sa naučili pracovať s vonkajším prostredím ako s triedou a vyučovacím médiom na základe ekocentrického modelu.

Hlavné ciele projektu sú: 

  • zvýšiť vedomosti účastníkov o teoretických základoch outdoorovej pedagogiky, výskumu a literatúry;
  •  rozvíjať vedomosti účastníkov o ekocentrickom modeli učenia ako o súbore metód na podporu rozvoja pracovníkov s mládežou a mladých ľudí; 
  • zažiť outdoorové metódy a techniky a uvažovať o spôsoboch ich začlenenia do každodennej práce s mládežou účastníkov so zameraním na mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami, mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, radikalizovanú mládež alebo s utečencami;
  •  vymieňať si postupy, skúsenosti, metódy a techniky outdoorového a ekocentrického vzdelávania s cieľom zvýšiť kvalitu práce s mládežou v krajinách účastníkov;
  •  rozvíjať kompetencie účastníkov pri navrhovaní, plánovaní, realizácii a hodnotení vonkajších, zážitkových a ekocentrických vzdelávacích aktivít; -rozvíjať osobné (sebaúcta, učiť sa učiť) a sociálne zručnosti (komunikácia, tímová práca) účastníkov prostredníctvom outdoorových aktivít a hodín;
  • propagovať program Erasmus+ a príležitosti na vzdelávanie, odbornú prípravu a mobilitu.

Pracovný jazyk: Anglický.

Počet účastníkov: 2 zo Slovenska

Kto je ideálny účastník projektu?

  • relevantný účastník (pracovníci s mládežou, ľudia so skúsenosťami v NFE, účastník ktorý sa už zúčastnil viacerých erasmus+)  je to tréningový kurz.
  • 18+

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.

Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Chorvátsku. Poistenie MUSÍ pokryť náklady na karanténu (liečebné náklady, ubytovanie a život) v prípade, že budete mať pozitívny test počas pobytu v Chorvátsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 25.1.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 431