Menu Zavrieť

Emotional management kit for youth
(Tréningový kurz)

 

Získaj nové informácie o zvládaní emócií!

 

/14. 03. - 24. 03. 2022/Cantabria/ Španielsko

Organizátor projektu: Permacultura Cantabria Spain

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 14. marca do 24. marca 2022 v  regióne Cantabria v Španielsku.

Cieľom tohto vzdelávacieho kurzu je dostať do kontaktu s mládežníckymi pracovníkmi, ktorí majú záujem o rozšírenie ich perspektívy emocionálneho manažmentu s cieľom získať nové schopnosti riešiť a čeliť zneužívaniu moci pri každodennej práci s mládežou. Prostredníctvom znalostí emocionálneho manažmentu a metodík, si účastníci rozšíria svoje kapacity a získajú nové schopnosti pre prácu s mládežou.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Chorvátsko, Česká Republika, Veľká Británia, Grécko, Bulharsko, Poľsko, Slovinsko, Španielsko

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu
  • 18+

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 € z ktorého sa odpočítava 40€ ako poplatok za účasť.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Španielsku.  

Povinná aktivita: Každý účastník si musí pripraviť prezentáciu - každý účastník predstaví seba, svoju organizáciu, hlavné aktivity, prácu, oblasti, osvedčené postupy, záujmy sledované v tejto činnosti, očakávania atď.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!

Deadline na prihlásenie: 20.02.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 352