Menu Zavrieť

Empower Youth
(Mládežnícka výmena)

Ako môžeš ovplyvniť svoje okolie?

/6. - 15. 09. 2021/ Aninoasa/ Rumunsko

Organizátor projektu: Asociația Be You

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 6. do 15. 9. 2021 v mestečku Aninoasa v obklopení krásnej rumunskej prírody.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o spoločenské dianie na lokálnej, národnej a európskej úrovni. Projekt podporí iniciatívnosť medzi mladými lídrami a ukáže možnosti, ako sa mladí ľudia môžu aktívne zapojiť do svojej komunity.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude využívať neformálne vzdelávanie spojené so interaktívnymi hrami. Ako účastník zažiješ široké spektrum aktivít, hier, interkultúrnych večerov, spoznáš nových ľudí a možno si aj zašportuješ.

Projekt bude zameraný na:

  • rozvoj vedomostí o demokracii
  • aktívne občianstvo doma i vo svete
  • toleranciu, vzájomný rešpekt a prijatie diverzity rôznych kultúr a etnických skupín.

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Česká republika, Portugalsko, Litva, Taliansko, Rumunsko a Severné Macedónsko.

Počet účastníkov: 35

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 16 - 19 rokov,
  • účastník bez či s malými skúsenosťami s projektmi Erasmus+,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural evening".

Líder skupiny sa s jedným účastníkom zúčastnia APV (Advanced Planning Visit) na rovnakom mieste v termíne 4. - 7. augusta 2021.

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV + motiváciu (v anglickom jazyku) o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 20. 7. 2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 974