Menu Zavrieť

Empower for better community development
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Staň sa poslom mieru a zmeň svoje okolie!

/5. - 13. 11. 2021/ Bansko/ Bulharsko

Organizátor projektu: Provision

Mobilita sa uskutoční v termíne od 5. do 13.11.  2021 v mestečku Banskov obklopení krásnej bulharskej prírody.

Potreba projektu vyplýva z rastúceho napätia a násilia medzi menšími etnickými/migrantskými skupinami a zo zvyšujúceho sa napätia v mnohých krajinách EÚ, pokiaľ ide o nacionalizmus a rasizmus.  Šovinizmus, rasizmus a diskriminácia v kombinácii s násilím a vyhrážaním sa menšinami vyvoláva potrebu hľadať účinné stratégie na riešenie problémov konfliktu, radikalizácie a násilia medzi mladými ľuďmi. Projekt bude pokrývať rôzne typy konfliktov a v rôznych prostrediach a následne spôsoby transformácie konfliktov nenásilnými akciami.

Celá mobilita bude dynamická a rozmanitá, bude využívať neformálne vzdelávanie spojené so interaktívnymi hrami. Ako účastník zažiješ široké spektrum aktivít, hier, interkultúrnych večerov, spoznáš nových ľudí a možno si aj zašportuješ.

Projekt bude zameraný na:

• Rozvinúť súbor znalostí, zručností a kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti transformácie konfliktov a budovania mieru;

• naučiť pracovníkov s mládežou niečo o konceptoch nenásilia a vzdelávania v oblasti ľudských práv, ktoré je možné uplatniť v ich miestnych komunitách, s cieľom predchádzať konfliktom a násilnej radikalizácii medzi miestnou mládežou;

• motivovať účastníkov, aby sa zasadzovali za nenásilné akcie na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni a aby vystupovali ako vyslanci mieru;

• podporovať spoluprácu medzi organizáciami pri ďalších činnostiach v oblasti iniciatív na budovanie mieru mládeže;

• Podporovať európske hodnoty medzikultúrnych dialógov, mieru, antidiskriminácie, rozmanitosti, dodržiavania ľudských práv, tolerancie a solidarity.

Pracovný jazyk: anglický

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Bulharsko, Taliansko, Srbsko, Španielsko, Cyprus, Rumunsko a Turecko.

Počet účastníkov: 24

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba staršia ako 18 rokov,
  • účastník so skúsenosťami s prácou s mládežou
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 mladých ľudí .
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural evening".

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií. Treba si pozorne preštudovať infopack!

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Bulharsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV + motiváciu (v anglickom jazyku) o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!

Deadline na prihlásenie: 23. 10. 2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 270