Menu Zavrieť

Enhancing youth’s entrepreneurial mindsets
(Tréningový kurz)

/06. - 16. 05. 2019/ Cantabria/ Spain/

Chceš sa naučiť ako navrhnúť a financovať projekt?

Organizátor projektu: PERMACULTURA CANTABRIA

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 6. - do 16. mája 2019 v provincii Kantábria, v Španielsku.

Hlavným cieľom projektu je predstavenie podnikateľských nástrojov, ktoré bude možné využiť do budúcnosti vo svojej lokálnej komunite. Vypočuješ si aj cenné rady od iných ľudí, ktoré majú skúsenosti s touto oblasťou, obohatíš sa o nové poznatky v oblasti soft-skills, ako napríklad tímová práca, ktoré ti pomôžu zvýšiť kvalitu aj svojich budúcich projektov.

Účasť na tréningovom kurze bude prínosná najmä pre pracovníkov s mládežou a projektových koordinátorov, ktorí si chcú rozšíriť svoju motiváciu v oblasti inovatívnych metód týkajucich sa financovania a metodológie pri navrhovaní projektov.

Na projekte sa dozvieš viac o metodológii Dragon Dreaming.  V podstate je to participatívny, ľudský prístup k vedeniu projektov a spolupráci. Tento prístup sa venuje celému cyklusu projektu od sna, cez plán, realizáciu až po záverečné vyhodnotenie.

Cieľom Dragon Dreaming-u je popri úspešnom realizovaní projektu aj rozvoj jednotlivcov a tímov v prospech širšej komunity (win-win-win princíp). Snahou je úprimne pomenovať a stretnúť ,,drakov" (aka prekážky v spolupráci) na  svojej ceste. Potom sme schopní realizovať aj to, o čom sme ani nikdy nesnívali. Spolu.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny:  Chorvátsko,  Bulharsko, Poľsko, Taliansko, Slovensko, Španielsko, Grécko, Rakúsko, Česko, Portugalsko, Fínsko.

Počet účastníkov: 22

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).                                                           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 360 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Španielsku. 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 10. 3. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1196