Menu Zavrieť

Entrepreneurial Tool Kit for Youth

(Tréningový kurz)

 

Vzdelávaj sa pomocou Dragon Dreaming Method

 

/01. 03. - 09. 03. 2022/Penagos/ Španielsko

Organizátor projektu: Permacultura Cantabria

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od  01. marca do 09. marca 2022 v  meste Penagos v Španielskej provincií Cantabria.

Hlavným  aktivitou projektu je tréningový kurz Dragon Dreaming, ktorý bude trvať 8 dní.  Metóda Dragon Dreaming je veľmi užitočný a komplexný nástroj
pre jednotlivcov a subjekty, aby premenili svoje sny na úspešné, realistické a udržateľné projekty čím môžu pomôcť alebo inšpirovať aj iných mladých ľudí.

Projekt bude zameraný na:

1. Naučiť sa novú techniku ​​navrhovania kreatívnych, kolaboratívnych a udržateľných projektov, ktoré budú
zlepšovať kvalitu našich projektov.
2. Získať nové nástroje na zlepšenie zamestnateľnosti, participácie a motivácie mladých ľudí s
s ktorými pracujeme, najmä s tými, ktorí sú v znevýhodnených situáciách.
3. Poskytnúť našim pracovníkom s mládežou a trénerom strategickú víziu, aby mohli prispieť k zlepšeniu našej činnosti
organizácií.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Estónsko, Bulharsko, Španielsko, Taliansko, Spojené Kráľovstvo, Česká Republika, Grécko, Litva

Počet účastníkov: 22

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu
  • 18+

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Na vrátenie nákladov účastník musí:

‣ zúčastniť všetkých aktivít školiaceho kurzu.
‣ požívanie alkoholu alebo drog nie je dovolené ani v Permaculture Cantabria zariadenia, ale ani počas outdoorových aktivít, ako sú naše kultúrne návštevy.
‣ Diskriminačné správanie je úplne zakázané. Čiže rasistické, sexistické alebo iné neúctivé správanie (voči identite osoby alebo sociálnej skupine) sa netoleruje

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Španielsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 06.2.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 285