Menu Zavrieť

Európsky zbor solidarity vo Francúzsku
( Dobrovoľníctvo )

Zaži dobrovoľníctvo na vlastnej koži a urob pri tom niečo prospešné -> nie len pre seba !

/August 2020 – Júl 2021/Sarthe/Francúzsko

? Chcel by si sa stať európskym dobrovoľníkom? Čo by si povedal na možnosť pracovať s mladými ľuďmi počas jedného roka vo Francúzsku?! 

Rád by si skúsil aké je to žiť na francúzskom vidieku? Vždy bolo tvojim snom pracovať s mladými ľuďmi? Zaujíma ťa zistiť ako funguje vzdelávanie vo Francúzsku? Život v byte s ďalšími 5 európskymi dobrovoľníkmi je jednou z tvojich doposiaľ nenaplnených predstáv? Neváhaj a napíš nám! Zúčastni sa tejto jedinečnej možnosti na zvýšenie medzikultúrneho povedomia mládeže v Sarthe! 

Projekty Európskeho zboru solidarity predstavujú pre dobrovoľníkov jedinečnú príležitosť vzdelávania v rôznych smeroch.

Kde -> Sarthe, Francúzsko  

Organizátor -> Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe  

Termín -> 17. august 2020 – 17. júl 2021 

Popis projektu 

Na tomto projekte sa zúčastní 6 dobrovoľníkov zo 6 rôznych krajín Európskej únie. Každý z nich sa dobrovoľne prihlási do jedného zo šiestich miestnych vzdelávacích stredísk pre mládež z oblasti Sarthe vo Francúzsku. Miestne školiace strediská sa nazývajú „Maisons Familiales Rurales“ alebo MFR (literárne preložené ako „vidiecke rodinné domy“). Dobrovoľník bude pracovať denne v jednej zo 6 MFR. Každý MFR je hostiteľom mladých žiakov, ktorí majú problémy s tradičným francúzskym školským systémom a ktorí hľadajú nový spôsob vzdelávania. MFR sa nachádzajú v Sarthe, vidieckom regióne, ktorý má ako hlavné mesto Le Mans, ale každý MFR sa nachádza v inej dedine. Šesť dobrovoľníkov bude ubytovaných spolu v dome v Le Mans, ale každý z nich bude musieť ísť autom alebo verejnou dopravou do svojich MFR. Niektoré MFRs poskytnú dobrovoľníkovi k dispozícii auto, aby sa dostal do MFR (hodinová spiatočná cesta denne). V opačnom prípade dobrovoľníci musia ísť vlakom alebo autobusom (2-hodinová spiatočné cesta denne).  

Jednou z výziev tohto projektu je priblížiť Európu vo vidieckych oblastiach k žiakom, ktorí vôbec nevedia o Európe a jej krajinách, preto je otázka prepravy dôležitá a všetci žiadatelia !musia mať vodičský preukaz! Potenciálny dobrovoľník sa môže rozhodnúť uchádzať sa o akúkoľvek zo 6 voľných pracovných miest alebo si vybrať konkrétne školiace strediská, napríklad v súvislosti s nadobudnutým vzdelaním alebo skúsenosťami. Dobrovoľníci budú považovaní za plnohodnotných členov svojho tímu a budú zahrnutí do každodennej práce každého z centier. Budú mať možnosť využívať a zlepšovať svoje vlastné schopnosti: dobrovoľníci si budú rozvíjať zmysel pre iniciatívu, získavať nové zručnosti a vedomosti organizovaním a realizáciou rôznych aktivít pre MFR (workshopy, kurzy, individuálna podpora, šport, hry,  prezentácie, prednášky). Dobrovoľník musí byť preto ochotný pracovať s tínedžermi a používať metódy neformálneho vzdelávania. Počas projektu bude dobrovoľník v kontakte najmä s mladými ľuďmi, ktorí sú súčasťou toho ktorého MFR, ale nielen s nimi. Dobrovoľníci budú povzbudzovaní, aby predkladali a realizovali svoje vlastné projekty s možnosťou partnerstva s inými miestnymi organizáciami. Dobrovoľník bude pôsobiť ako veľvyslanec svojej krajiny, a preto sa bude snažiť propagovať hodnoty, ako sú rozmanitosť a medzikultúrne pochopenie 

Dobrovoľník bude pracovať 30 hodín týždenne od pondelka do piatku spoločne s tímom MFR. Počas roka je potrebných celkom 1240 hodín. Plánovanie bude organizované vo vybranom školiacom stredisku (ktoré si dobrovoľník zvolil počas prihlasovania) na začiatku projektu, na základe harmonogramu činností strediska, jazykových kurzov, dopravného systému a sviatkov školiaceho strediska. Raz týždenne môžu byť dobrovoľníci požiadaní o účasť na večerných stretnutiach so študentmi. Dobrovoľník bude mať príležitostne možnosť pracovať v Le Mans s ostatnými dobrovoľníkmi s cieľom realizácie spoločného projektu. 

Niečo o fungovaní školiacich stredísk MFR: Účelom francúzskych MFR je rozvíjať globálny prístup k vzdelávaniu využívaním kombinácie formálnych, neformálnych a informálnych metódIch prax je založená na odbornej príprave spojenej s prácou: študent je prítomný jeden týždeň v školiacom stredisku MFR a nasledujúci týždeň nadobúda nové zručnosti v spoločnosti, v ktorej získal stáž. V MFR mladí ľudia a dospelí nájdu príjemné prostredie špeciálne prispôsobené na rozvoj svojich schopností. Škola zabezpečuje žiakom plné stravovanie a organizuje množstvo kolektívnych aktivít, aby každý spolupracoval navzájom. Snaží sa tiež otvárať mysle kultúrnemu životu vďaka aktivitám vedeným počas dňa alebo večera a pripravuje mladých a dospelých na úspešnú integráciu do spoločnosti, v ktorej si môžu nájsť miesto a prevziať zodpovednosť. Dobrovoľník bude požiadaný, aby organizoval a vykonával niektoré z týchto kolektívnych aktivít. MFR funguje v oblasti, kde bola zriadená. Izby sú usporiadané tak, aby sa každý mohol cítiť pohodlne. Okrem toho sa ale dbá na dodržiavanie pravidiel a dostatočnú prípravu na vzdelávací proces. Každý týždeň je v „Maison Familiale Rurale“ obmedzený počet dospelých žiakov. Tím učiteľov (nazývaný „moniteurs“ v MFR) je tiež obmedzený. Dobrovoľníci budú „moniteurs“ sledovať a pomáhať pri ich každodenných činnostiach. „Moniteurs“ zostávajú celý deň v „Maison Familiale Rurale“. Majú rôzne funkcie: upevňovanie vzťahov v skupine, učenie, aktívne podieľanie na vzdelávacom procese a zároveň individuálna podpora projektu každého z mladých študentov. Sú kvalifikovaní na implementáciu alternatívneho systému odbornej prípravy a veľmi dobre poznajú prostredie „Maison Familiale Rurale“, mládež, ich rodiny a manažérov odbornej prípravy. Zapájajú sa do rozvoja oblasti, v ktorej začala činnosť „Maison Familiale Rurale“. 

Celkovo sa vo Francúzsku nachádza 440 MFR, so 70 000 žiakmi a praktikantmi. Okrem toho sa v 30 ďalších krajinách nachádza 600 ďalších MFR. 

Pre bližšiu špecifikáciu jednotlivých MFS a všetkých 6 ponúk si nezabudni stiahnuť infopack 

Ideálny kandidát: 

  • Má 18-30 rokov 
  • Má záujem o prehĺbenie svojich znalostí neformálneho vzdelávania 
  • Je schopný pomôcť s prípravou mladých ľudí na európsku mobilitu, motivovať ich a taktiež schopný odprezentovať svoju krajinu  
  •  pozitívny prístup k tímovej práci 
  • Má záujem o komunikáciu priamo so študentmi a taktiež promovanie prostredníctvom sociálnych médií 
  • Má záujem zúčastn sa na niektorých školských výletoch, študijných pobytoch vo Francúzsku alebo v zahraničí  
  • Má záujem o organizovanie podujatí -> napríklad organizácia Dňa Európy v Le Mans v rozmedzí okolo 9. mája 2021

Dôležité informácie: 

Dobrovoľník bude bývať v spoločnom byte v Le Mans s ostatnými dobrovoľníkmi. Dom sa nachádza blízko železničnej stanice v Le Mans neďaleko centra mesta; je kompletne zariadený a prešiel nedávnou rekonštrukciou. Dobrovoľník bude ubytovaný v jednolôžkovej izbe a bude mať k dispozícii ostatné spoločné priestory domu ako je kuchyňa, kúpeľňa, záhrada a pod.  

Dobrovoľník bude dostávať mesačný finančný príspevok na nákup potravín, okrem iného bude dobrovoľníkovi vyhradená finančná čiastka v podobe vreckového6 EUR/deň.   

Cestovné náklady budú dobrovoľníkovi hradené na základe vzdialenosti z miesta bydliska do miesta výkonu projektu Európskeho zboru solidarity 

Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný dobrovoľník individuálne (zo strany Youthfully Yours SK bude poskytnutá podpora a pomoc) 

!Mimoriadne dôležité!: Dobrovoľník je povinný uchovať si originály všetkých cestovných dokladov (všetkých druhov využitej dopravy -> lietadlo, vlak, autobus..) a tie odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií. 

Ako sa prihlásiť ?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

Nezabúdaj, že projektov Európskeho zboru solidarity sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 do 30 rokov.

Deadline na prihlásenie: 10.5.2020

Projekt je finančne podporený programom Európsky zbor solidarity.

Hits: 637