Menu Zavrieť

Extreme Lagom - the Swedish way of balance

(Mládežnícka výmena)

Nauč sa, ako si v živote udržať balans!

/11.7. - 18.7. 2021/ Štokholm/ Švédsko

Organizátor projektu:  FRAMTIDSTAGET 

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 11. do 18. júla 2021 kúsok od Štokholmu vo Švédsku

Myšlienka projektu úzko súvisí so švédskym slovom Lagom, čo znamená „dosť, dostatočné, primerané, správne“. Znamená to tiež „s mierou“, „v rovnováhe“, „perfektne jednoduché“ a „vhodné“, pokiaľ ide o množstvo.
Vyrovnávanie stresu, objasňovanie osobných cieľov a zvyšovanie pozornosti voči sebe samým je nevyhnutnou otázkou v každodennom živote každého človeka. Lagom je švédsky spôsob riešenia životných problémom i nájdenia šťastia.

Tento projekt chce ponúknuť miesto obklopené prírodou skvelé na zdieľanie, prežívanie a zhromažďovanie spôsobov riešenia stresových momentov a problémov, ako aj užívania si chvíľ „offline“, aby spoznali seba a našu interakciu s prostredím ešte lepšie. Ďalej si tento projekt kladie za cieľ posilniť sociálne zručnosti a kľúčové kompetencie za pomoci aj rôznych outdoorových aktivít (napr. pešia turistika, kooperatívne hry).

Ciele projektu:
- podporovať medzikultúrny dialóg, vymieňať si vedomosti a zdieľať skúsenosti s redukciou, zvládaním a riešením stresových momentov,
- spájať ľudí z rôznych krajín, povzbudiť ich, aby začali kritickejšie uvažovať o interakcii medzi prostredím, spoločnosťou a ich vlastnými dopadmi
- podpora jednotlivcov pri získavaní a rozvíjaní základných zručností a kľúčových kompetencií prostredníctvom fyzických, psychologických a sociálnych výziev, čo vytvorí väčší pocit zodpovednosti a všímavosti pri jednaní s ľuďmi, spoločnosťou a prostredím.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rozličných športov, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti sebarozvoja. Organizátor taktiež pozýva každého účastníka, aby prevzal iniciatívu a aktívne sa zapojil do logistiky, obsahu jedálnička, či realizácie aktivít a sám prispel k úžasnej organizácií celej mobility!

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Portugalsko, Srbsko, Taliansko, Rumunsko

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18+
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov (4+ group leader).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné vo Švédsku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 20.5. 2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 732