Menu Zavrieť

Filling Gaps
(Tréningový kurz)

 

Pomôž mladým ľuďom v tvojom okolí podnikať!

 

/13. 01. - 21. 01. 2022/Athens/ Greece

Organizátor projektu: CoconutWork

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 13. januára do 21. januára 2022 v historickom meste Atény v Grécku.

V dôsledku COVID19 sme boli svedkami zvýšenia nezamestnanosti na celom svete, čo by mohlo priniesť skôr negatívny pocit. Kríza však ponúka aj príležitosť na zlepšenie podnikateľského vzdelávania v rámci neformálneho sektora, aby sa jeho nástroj prispôsobil rýchlemu rozvoju digitálneho vzdelávania. Okrem toho mnohí zainteresovaní v práci s mládežou podporujú podnikateľské vzdelávanie bez toho, aby sa odvolávali na solídnu digitálnu dokumentáciu, ktorá by sa dala prispôsobiť realite a rýchlemu vývoju dnešného trhu práce. 

Preto cieľom projektu je vybaviť pracovníkov digitálnymi podnikateľskými kompetenciami prostredníctvom metódy „Design Thinking“, ktorá im umožní zlepšiť podnikateľské zručnosti mladých ľudí a zvýšiť ich zamestnanosť na zotavujúcom sa trhu práce.

Objektíva projektu:

Umožnenie mladým pracovníkom plynule preniesť vzdelávanie v oblasti digitálneho podnikania na mladých ľudí, najmä NEET.

Zhodnotenie situácie nezamestnanosti mladých ľudí v zúčastnených krajinách po kríze COVID19 a vypracovanie odporúčaní pre zainteresované strany v oblasti práce mladých ľudí a ekosystému digitálneho podnikania. 

Experiment s ' Dizajnovým myslením“ so zakladaním a sledovaním podnikov vychádzajúcich zo sociálnych výziev počas celého týždňa. 

Ponúknutie priestoru partnerským organizáciám na vytváranie a zdieľanie metód/nástrojov digitálneho podnikateľského vzdelávania vhodného do neformálneho prostredia.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Francúzsko, Lotyšsko, Španielsko, Bulharsko, Grécko, Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Poľsko, Turecko

Počet účastníkov: 20

Kto je ideálny účastník projektu?

  • 18+
  • Ktorí pravidelne vykonáva miestne aktivity. Človek ktorí vedie aktivity spojené s uľahčovaním procesu učenia, usmerňovaním, mentorovaním, koordináciou, informovaním alebo podporou mladých ľudí, online a/alebo offline, mimo nastavenia formálneho vzdelávania.
  • Neformálni školitelia/ facilitátori vzdelávania. Títo účastníci majú viac skúseností s neformálnym vzdelávaním a predchádzajúcimi aktivitami, ktorých cieľom je podporiť podnikateľské učenie ich účastníkov.
  • Mladý podnikatelia ktorí sú ochotní zdieľať svoje skúsenosti so svojimi rovesníkmi pri vývoji vlastných projektov a budovaní svojich podnikateľských zručností počas tréningu.

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Po preplatení bude z cestovných nákladov odpočítaný príspevok vo výške 40 €. Grécki účastníci sú oslobodení.

Letenky je možné rezervovať iba na webovej stránke leteckej spoločnosti, nie prostredníctvom cestovných kancelárií alebo webových stránok tretích strán. K letenkám by mali byť vždy priložené palubné lístky.

Nie je možné sa ubytovať pred a po cestovných dňoch, pokiaľ nie sú k dispozícii vhodnejšie možnosti dopravy deň pred a/alebo po na náklady účastníka.

Európsky zdravotný preukaz je povinný pre všetkých účastníkov.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Grécku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 28.11.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 440