Menu Zavrieť

Forum of Changes

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Bojuj proti nespravodlivosti pri ľudských právach !

/1. 12. - 9. 12. 2019/ Berlín/ Nemecko

Organizátor projektu: Youth Come on

Seminár sa uskutoční v termíne od 1. do 9. decembra 2019 v hlavnom meste Berlín, v Nemecku.

Hlavným cieľom projektu bude snaha poukázať na diskrimináciu, homofóbiu a ostatné neprávosti v oblasti ľudských práv. Taktiež sa naučíte, ako riešiť konflikty, budovať mier, viesť rozhovory medzi členmi rôznych krajín. Zistíš ako propagovať ľudské práva tak, aby si z toho mal osoh ty aj ostatní.

Myšlienkou projektu je vyškoliť pracovníkov s mládežou, mládežníckych lídrov ale aj ostatných, ktorých táto téma zaujíma, aby svojim konaním vedeli urobiť zo sveta lepšie miesto.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti ľudských práv. Samozrejme, tešiť sa môžeš aj na interkulturálne večery.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Nemecko, Grécko, Rumunsko, Chorvátsko, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Estónsko a Portugalsko.

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba staršia ako 20 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba, ktorá pracuje s mládežou.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 25.10.2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 687