Menu Zavrieť

Get in touch, get aware

(Mládežnícka výmena)

Komunikácia ešte nikdy nebola taká jednoduchá!

/28. 8. - 6. 9. 2019/ Tusa / Sicília

Organizátor projektu: NEW HORIZONS

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 28. augusta do 6. septembra 2019 v antickom mestečku Tusa , na Sicílii.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude snaha posilniť a zlepšiť komunikačné schopnosti účastníkov za pomoci rôznych aktivít. Naučíš sa využívať moderné technológie pri budovaní nových vzťahov či priateľstiev.

Celá výmena bude dynamická a rozmanitá, bude využívať neformálne vzdelávanie prostredníctvom komunikácie. Ako účastník zažiješ široké spektrum aktivít, hier, interkultúrnych večerov, spoznáš nových ľudí, dozvieš sa množstvo nových vecí a zistíš, že byť komunikačným mágom nie je vôbec ťažké.

Projekt bude zameraný na:

  • objavenie a používanie rozličných druhov komunikácie v každej situácii,
  • zvýšenie povedomie o nástrahách sociálnych sietí,
  • empatiu, počúvanie s porozumením a podporu sebaúcty .

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Taliansko, Bulharsko, Estónsko a Grécko.

Počet účastníkov: 25

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 25 rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra - s vekovou hranicou nad 18 rokov (bez hornej vekovej hranice).

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš: TU!!!

Deadline na prihlásenie: 20.7.2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1052