Menu Zavrieť

 GOAL: Generating Outdoor Active Leaders
(Mobilita mládeže)

7. - 14. január 2019/ Pervolia / Cyprus

Chceš si zlepšiť sociálne zručnosti? Je téma šport tvojou parketou? Tak si na správnom mieste!

Organizátor projektu: Sprint Team Athletics 2000
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne 7. - 14. januára 2019 v mestečku Pervolia v blízkosti mesta Larnaca.
Hlavným cieľom projektu je podpora interkultúrneho dialógu, sociálnej inklúzie a tolerancie medzi mladými ľuďmi pomocou športu ako jedným z hlavných prostriedkov. Cieľom je rozvíjať sociálne zručnosti účastníkov, prostredníctvom športu a iných prostriedkov neformálneho vzdelávania; podporovať toleranciu a rešpekt medzi mladými ľuďmi prostredníctvom skupinových aktivít a motivovať u mladých ľudí k rozvoju dobrého správania pri hre.
Pracovný jazyk: Anglický
Kľúčové slová: dobrovoľníctvo, aktívne občianstvo, šport, občianske aktivity, neformálne vzdelávanie
Zúčastnené krajiny: Cyprus, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko
Počet účastníkov: 35
Kto je ideálny účastník projektu?
- dobrovoľný alebo profesionálny pracovník s mládežou, mládežnícky vedúci,
- mladý líder, projektový manažér alebo manažér pôsobiaci v neziskovej organizácii,
- osoba vo veku 18 - 25 rokov,
- osoba s aspoň základnou znalosťou Anglického jazyka.
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov (4 + 1 líder bez vekového limitu).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad do aj z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné na Cypre.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motivačný list prečo práve ty by si mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1200