Menu Zavrieť

Good Mentors, Happy Volunteers!
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/5 - 12. 7. 2018/ Istanbul/ Turecko/

Mentoring dobrovoľníkov - ako na to?

Organizátor projektu: Turkiye Avrupa Vakfı
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 5. do 12. júla 2018  v historickom Istanbule.
Témy projektu: mentoring doborolníckych projektov
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu doborovoľníckych projektov, osobitne kvalitu projektov realizovaných v rámci EVS - Európskej dobrovoľníckej služby. Rozšíriť poznatky účastníkov o metódach a nástrojoch neformálneho vzdelávania  využívaných pri mentorovaní dobrovoľníka. Výmena skúseností a overených procesov v rámci dobrovoľníckych projektov. Rozvíjanie tzv. mäkkých zručností účastníkov.
Zúčastnené krajiny:  Rumunsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Grécko, Estónsko, Poľsko, Chorvátsko, UK,, Slovensko
Počet účastníkov: 22

Kto je ideálny účastník projektu? 
- mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba,
- osoba s predchádzajúcimi skúsenosťami s dobrovoľníctvom,
- osoba ochotná implementovať nadobudnuté zručnosti v každodennej praxi,
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening"

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 680