Menu Zavrieť

Grab Your World
(Mobilita mládeže)

/22. - 28. október 2018/ Lagos/ Portugalsko

Záleží ti na ochrane prírody a dobrovoľníctvo ti nieje cudzie?

Organizátor projektu: A Garra – Associação Jovem de Lagos
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne 22. - 28. októbra 2018 v meste Lagos (Portugalsko).
Hlavným cieľom projektu je pozdvihnúť dôležitosť ochrany životného prostredia. V súčasnosti môžeme vidieť, aké škody môže napáchať človek svojou nedbanlivosťou a ľahostajnosťou, preto nebude chýbať napríklad ani prevencia pred vznikom požiaru. Počas mládežníckej výmeny budú mať účastníci možnosť stretnúť sa s ľuďmi z lokálnych inštitúcií napr. s politikmi, hasičmi a ochranármi.
Pracovný jazyk: Anglický
Kľúčové slová: životné prostredie, dobrovoľníctvo, aktívne občianstvo, komunita
Zúčastnené krajiny:  Grécko, Taliansko, Estónsko, Španielsko, Portugalsko a Slovensko
Počet účastníkov: 30
Kto je ideálny účastník projektu?
- vek 18 - 25 rokov
- základná znalosť Anglického jazyka
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov (4 + 1 líder bez vekového limitu).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 360 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad do aj z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Portugalsku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motivačný list prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 766